Wat doe ik

Ik kom aan huis begeleiding geven. Voor iemand met autisme is het niet evident om therapie/begeleiding te krijgen in een onbekende ruimte. Daarom kom ik naar jou om je van daaruit de nodige ondersteuning te bieden. Anderzijds worden op deze manier nieuwe vaardigheden direct in de correcte situatie (thuis) aangeleerd waardoor je niet de transfer moet maken van mijn praktijk naar thuis.

Mensen met autisme hebben ondanks, of dankzij hun beperking heel wat competenties. Deze mogelijkheden probeer ik optimaal te benutten om mensen zichzelf te laten helpen.

  • Ik leer kinderen en (jong)volwassenen te leven met autisme.
  • Ik geef de gezinsleden (ouders, broers of zussen) de nodige info over autisme en hoe ze hiermee om kunnen gaan.
  • Ik bied hulp bij specifieke problemen die te maken hebben met het autisme van uw kind zoals tekorten in communicatie, relaties, verbeelding,…(de kernsymptomen) of niet-specifieke problemen zoals bij voorbeeld slaap-, eet-, gedrags- of zindelijkheidsproblemen (secundaire problemen).
  • Ik help samen moeilijke tijden te overbruggen.
  • In samenwerking met school en CLB zoek ik naar de beste opleiding voor het kind/de jongere.
  • Samen met de klasleerkracht probeer ik een gepaste oplossing te vinden als het moeilijk gaat op school.
  • Ik wil graag een vertrouwenspersoon zijn en een hulplijn in moeilijke situaties.
  • Ik zoek waar je sterk in bent en we gaan hier samen mee aan de slag.
  • Ik begeleid ook jongeren en volwassen personen met ASS, die al dan niet zelfstandig wonen. Ook hier kan zowel de persoon zelf als zijn ruimere omgeving, ouders en familie, werk of opleiding, relaties en vrienden, budgetbeheer, vrijetijdsbesteding, persoonlijke toekomst, verwerking van diagnose,… aan bod komen.
  • Heb je nog geen diagnose maar wel een vermoeden dat je misschien autisme hebt, zetten we samen de stap naar een verdere diagnostisering.

Heb je vragen? Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact op!

let op: Wanneer je me niet telefonisch te pakken krijgt, spreek dan zeker iets in op het
antwoordapparaat of stuur me een mailtje! Ik neem dan zo snel mogelijk terug contact
met je op.